הבדלים בין מונטסורי לשיטה קונבנציונלית

A few of the folks at Derekh Hayeled, the Israeli Montessori school in Kfar Hayarok, took the original English version and did a wonderful Hebrew voiceover that makes it more accessible to those more comfortable B’Ivrit
דרך הילד, בית הספר למונטסורי בישראל, מאוד אהבו את סרט הזה, והחליטו לערוך אותו בעברית – להנאתם של כולם. מצא את ההבדלים בין שיטת מונטסורי לשיטה הרווחת.